Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) Kısıklı Mah. Yıldıran Sok. No: 5/2 Üsküdar/İstanbul” adresinde mukim “Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi (MERSIS NO: 0742046609800017) (bundan böyle “BİNBİN” olarak anılacaktır) ile işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişiler (bundan sonra “KULLANICI” olarak anılacaktır) ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İşbu Sözleşme’de; BİNBİN ve KULLANICI, ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme, BİNBİN web sitesi ve/veya mobil uygulamaları üzerinden sunulan kiralama Hizmetler’ine (bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) ilişkin koşulları ve uygulamanın kullanılmasına ilişkin kuralları düzenlemektedir. İşbu Sözleşme’de düzenlenen koşulların KULLANICI tarafından kabul edilmemesi halinde, KULLANICI Hizmetlere erişemez ve Hizmetler’i kullanamaz. KULLANICI tarafından uygulama üzerinden Hizmetler’e erişilmesi ve/veya kullanıma başlanılması halinde, KULLANICI ve BİNBİN arasında akdi bir ilişki oluşturan işbu Sözleşme’deki tüm şart ve koşulların kabul edilmiş ve onaylanmış olduğu varsayılır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında yapılan önceki sözleşmelerin ve anlaşmaların yerine geçer. KULLANICI tarafından kronolojik sıra ile en son onaylanan sözleşme bir önceki sözleşmeyi mülga eder. İşbu Sözleşme’nin, web sitesi ve uygulama ziyaret edilmeden veya mobil uygulama kullanılmaya başlanmadan önce BİNBİN web sitesi ve uygulamasını veyahut mobil uygulamasını ziyaret eden ve/veya herhangi bir şekilde kullanan KULLANICI tarafından dikkatlice okunması gerekmektedir. LÜTFEN HİZMETLER’E ERİŞİM SAĞLAMADAN VE HİZMETLER’İ KULLANMADAN ÖNCE BU HÜKÜMLERİ DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

2. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’de aşağıdaki tanımlar geçerlidir: 2.1 Taşıt/Taşıtlar: İşbu Sözleşme’de belirtilen koşullara uyulması şartı ile BİNBİN tarafından önceden arzı yapılan ve kullanıma sunulan elektrikli scooter tipi araçları ifade eder. 2.2 Ücret: En fazla 24 (yirmi dört) saat kullanım karşılığında, KULLANICI’nın kullanım süresine göre belirlenen diğer ücretler (mesafe ücreti, hasar ücreti, cezalar vb.) hariç KULLANICI’nın ödeyeceği ücreti ifade eder. 2.3 Hizmetler/Hizmet: BİNBİN tarafından sunulan hizmetler şunları kapsamaktadır; (i) BİNBİN-Elektrikli Scooter mobil uygulaması ve ona bağlı olan web sitesi, (ii) BİNBİN-Elektrikli Scooterlar, (iii) Aşağıdaki 4.12, 4.13 ve 4.14 maddeleri uyarınca Taşıt’ın KULLANICI tarafından isteğe bağlı şarj edilmesi ve (iv) Tüm diğer ilgili ekipman, personel, servisler, uygulamalar, web siteleri ve BİNBİN tarafından oluşturulmuş veya sunulmuş bilgilerin tamamını ifade eder. 2.4 Kurallar: KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanımına ilişkin işbu Sözleşme’de yer alan veya BİNBİN’in web sitesi veya mobil uygulamasının başka bölümlerinde yayınlanan tüm kuralları içerir. 2.5 Kullanıcı: BİNBİN tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanmak için BİNBİN-Elektrikli Scooter mobil uygulamasını ve web sitesini kullanmak isteyen son kullanıcıyı ifade eder. 2.6 Kişisel Bilgiler/Gizli Bilgiler: Kişi adı/soyadı, adres, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi ve diğer bilgileri ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme, KULLANICI tarafından, web sitesi veya uygulama üzerinden BİNBİN tarafından sunulan Hizmetler’den yararlanılması, Hizmetler’i kullanması ve web sitesi veya uygulamaya yüklenen Gizli Bilgilere ilişkin koşul ve şartların belirlenmesi ile Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesi amacıyla akdedilmektedir. Web sitesi veya uygulama kapsamında web sitesi ve Uygulamanın kullanımına ilişkin olarak BİNBİN tarafından KULLANICILAR’a sunulan kullanım koşulları, kural ve şartlar da işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası niteliğinde olup burada yer alan hak ve yükümlülüklerle birlikte Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tamamını oluşturmaktadır. BİNBİN, işbu Sözleşme kapsamında yer alan KULLANICI yükümlülükleri ve talimatlarını tek taraflı olarak değiştirme yetkisine haizdir. BİNBİN tarafından, tamamen BİNBİN’nin takdirine bağlı olarak, zaman zaman web sitesinde ve uygulamada yayımlanabilecek güncelleştirmeler işbu Sözleşmeye dâhildir. BİNBİN, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebeple işbu Sözleşmeyi ve Hizmetler’i derhal sonlandırabilir ya da Hizmetler’e erişiminizi engelleyebilir. BİNBİN, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel şartları aynı link altında güncel tarih ile yayınlayacaktır. Yenilenmiş güncel Sözleşme, yayınlandığı andan itibaren geçerli ve yürürlükte olacak ve mevcut veya yeni tüm KULLANICILAR güncellenen işbu Sözleşme’deki şart ve koşullara tabi olacaktır. Bu tür bir bildirimden sonra Hizmetler’e erişime veya Hizmetler’in kullanımına devam etmeniz, değiştirilmiş hükümlere bağlı kalmayı kabul ettiğiniz anlamına gelir. BİNBİN-Elektrikli Scooter uygulaması, KULLANICILAR’ın uygulama üzerinden elektrikli scooter kiralama hizmetinden yararlanmalarını sağlayan bir teknoloji platformu olup, BİNBİN işbu Hizmetler’i, mobil uygulama üzerinden, belirli lokasyonlardan alınan elektrikli scooterların kullanım süresine göre kira bedeli alınması yoluyla sunmaktadır. BİNBİN’in web sitesi üzerinden de sunmaya başlaması durumunda da işbu KULLANICI Sözleşmesi’nde yer alan hüküm ve koşullar geçerli olacaktır.

4. GENEL KİRALAMA VE TAŞIT KULLANIMI

4.1 İşbu Sözleşme kapsamında sunulan Hizmetler’den yararlanmak için etkin bir KULLANICI hizmet hesabına (“Hesap”) kaydolmanız ve işbu Hesabı kullanmanız gerekmektedir. Bir Hesap’a sahip olmak ve Hizmetler’den yararlanmak için en az 18 yaşında olmanız (reşit olmanız) gerekmektedir. Veli/vasi onayı ile BİNBİN Taşıtları’nın kullanılması hiçbir koşulda mümkün değildir. Hizmetler’e erişiminiz ve Hizmetler’i kullanımınız için kimlik doğrulaması ile talep edilebilir. KULLANICI, Kimlik kanıtı göstermeyi reddederse Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının engellenebileceğini kabul eder. Ayrıca, KULLANICI’nın kimlik bilgilerini yanlış doldurarak sisteme kayıt olunduğunun BİNBİN tarafından herhangi bir şekilde tespit edilmesi halinde KULLANICI’nın Hizmetler’e erişimi engellenir ve KULLANICI Hesabı kaldırılır ve işbu Sözleşme’nin 17. Madde hükmü uygulama alanı bulur. 4.2 KULLANICI hesabı oluştururken BİNBİN’e en az bir tane geçerli ödeme şeklinin (kredi kartı veya kabul edilmiş bir diğer ödeme şeklinin) yanı sıra, ad-soyad, güncel adresiniz, cep telefonu numaranız ve yaşınız gibi bazı Kişisel Bilgiler’i vermeniz gerekmektedir. KULLANICI, Hesabında verdiği tüm bilgilerin doğru, eksiksiz, gerçeğe uygun ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, kabul edilmeyen veya geçerlilik tarihi dolmuş bir ödeme aracı girmesi veyahut doğru, tam ve güncel olmayan bilgileri sağlaması halinde, Hizmetler’e erişiminin ve Hizmetler’i kullanımının engelleneceğini kabul eder. BİNBİN tarafından KULLANICI’nın dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğunun herhangi bir yolla tespit edilmesi halinde yasal yollara başvuru hakkı saklı olup, BİNBİN uğramış olduğu zararı KULLANICI’dan tazmin eder. 4.3 KULLANICI, “BİNBİN” mobil uygulaması üzerinden konumuna en yakın Taşıt’a erişebilmektedir. Kullanıma başlayabilmek için mobil uygulama üzerinde bulunan barkodun (QR kodu) okutulması gerekmektedir. Yolculuk tamamlandıktan sonra KULLANICI, mobil uygulama üzerinden Taşıt’ı kilitleyeceğini ve Taşıt’ın fotoğrafını çekerek ve bunu sisteme yükleyerek yolculuğunu sonlandıracağını taahhüt eder. BİNBİN, Taşıtlar’ın müsait olması koşuluyla hizmet verebilir, herhangi bir saat aralığında müsait Taşıt’ın mevcudiyetini garanti etmez. KULLANICI, diğer KULLANICILAR’ın hizmetten yararlanabilmesi için Taşıt’ı zamanında ve eksiksiz teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.4 Hizmetler’i kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini sağlamaktan KULLANICI tek başına sorumlu olduğunu kabul eder. KULLANICI, kablosuz internet erişimi olan bir cihazdan Hizmetler’e erişmesi halinde veya Hizmetler’i kullanması durumunda mobil ağ verilerinin kullanılacağının farkındadır ve bunu kabul eder. Web sitesi veya mobil uygulamada sunulan Hizmetler’in kullanımı için gerekli olan yazılım ve/veya güncellemelerden KULLANICI kendisi sorumlu olduğunu kabul eder. BİNBİN, Hizmetler’in ve Hizmetler’in herhangi bir kısmının belirli bir yazılım ve/veya cihazla çalışacağını garanti etmez. KULLANICI, Hizmetler’de internet ve elektronik iletişim kullanımına bağlı olarak arızalar ve/veya gecikmeler meydana gelebileceğinin farkında olup işbu bu durumu en baştan kabul eder. 4.5 KULLANICI, tek bir kullanıcıdır. BİNBİN ve KULLANICI işbu Sözleşme’nin tek taraflarıdır. KULLANICI, bireysel bir kullanıcı olup burada belirlenen tüm şart ve koşullardan tek başına sorumludur. KULLANICI, bulunduğu bölgedeki bir Taşıt’ı etkinleştirdiğinde, bu Taşıt’ı yalnızca kendisinin kullanacağını kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, etkinleştirdiği bir Taşıt’ı hiçbir surette üçüncü kişilerin kullanımına vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI tarafından üçüncü kişilere kullandırılan Taşıtlar ve buna bağlı olarak oluşan diğer tüm zararlardan KULLANICI ve üçüncü kişi müteselsilen sorumlu olur. 4.6 KULLANICI, Taşıt kullanmak için gerekli yetkinliğe sahip olduğunu en baştan kabul etmektedir. KULLANICI, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı kullanmak için fiziksel ve/veya psikolojik olarak yeterli olduğunu kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, Taşıt’ı kullanmayı kabul ederek kişisel yaralanma, ölüm, üçüncü şahıslarda meydana gelecek bedensel ve/veya fiziksel zararlar, ölüm veya mala zarar verilmesinden doğabilecek tüm sorumluluk ve riskleri gayri kabulü rücu olarak kabul eder. Herhangi bir sınırlama olmaksızın yağmur, sis, kar, dolu, buzlanma, sıcaklık değişimi veya şimşek düşmesi gibi olumsuz hava koşullarının bir Taşıt’ın çalıştırılmasını tehlikeli hale getirip getirmediğini belirlemekten tek başına KULLANICI sorumludur. KULLANICI, sürüş esnasında sürüş alışkanlığını ve fren mesafesini hava durumu, görüş mesafesi, çevresel faktörler ve trafik koşulları gibi diğer etmenlere göre ayarlamakla yükümlüdür. 4.7 KULLANICI, Hizmetler’i kullanırken; çevreye, üçüncü kişilere ve diğer canlılara saygılı olacağını, Taşıt’ın işletimiyle ilgili hususlarda (sürüş kuralları, park kuralları vb.) yürürlükteki tüm bisikletler ve elektrikli (scooters) bisikletler için mevzuatta öngörülen trafik kurallarına uyacağını ve bunlarla sınırlı olmaksızın elektrikli scooterlar için işbu Sözleşme’de ve mevzuatta düzenlenen tüm kurallara uyacağını, bu kurallara bağlı kalacağını kabul etmekte ve bu kurallara aykırı eylemi nedeniyle doğacak her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder. 4.8 KULLANICI, Hizmetler’i sadece ve sadece yasal amaçlarla kullanacağını taahhüt etmektedir. Aksi halde oluşabilecek tüm zararlardan kendisinin sorumlu olduğunu ve Hizmetler’in gayri kanuni işlerde kullanılması halinde işbu Sözleşme’nin 17. Maddesi uygulama alanı bulur. Ayrıca, KULLANICI bir daha BİNBİN kullanıcısı olamaz. 4.9 KULLANICI, Taşıtlar’ın günün 24 saati, haftanın 7 günü ve yılın 365 günü boyunca hazır bulunmadığını kabul eder ve bilir. Taşıtlar aşağıda belirlenen azami kiralama süresinde kiralanmalıdır. Toplam Taşıt sayısı sınırlıdır ve BİNBİN tarafından Taşıt uygunluğu asla garanti edilmemektedir. 4.10 KULLANICI , Taşıt’ı yalnızca BİNBİN tarafından belirlenen ve mobil uygulama ile internet sitesinde gösterilecek olan kampüslerde ve şehir içi bölgelerde kullanabileceğini kabul etmiştir. BİNBİN tarafından kampüslerde kullanılması öngörülen Taşıtlar’ın kampüs dışına çıkarılması yasaktır. İşbu Taşıtlar’ın KULLANICI tarafından kullanılması öngörülen bölgeler dışına çıkarılması halinde, BİNBİN Taşıt’ı erişime kapatacak olup, aynı zamanda bu yükümlülüğe aykırı davranan KULLANICI 500 TL cezai şartı ödemeyi kabul etmektedir. 4.11 KULLANICI, Taşıt’ın kullanımı ve çalışmasına ilişkin kuralları takip etmek zorundadır. KULLANICI; ilgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri için reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmakla yükümlüdür ve bunun sorumluluğu altındadır. 4.12 KULLANICI, güvenli bir sürüş için aşağıdaki kurallara uyacağını kabul eder: 4.12.1 Sürüş sırasında KULLANICI, herhangi bir el çantası, sırt çantası ya da başka bir eşya taşımanın Taşıt’ın işleyiş güvenliğine ve sürüş güvenliğine zarar vereceğini ya da Taşıt’ın dengesini bozacağını bilir ve bu durumu kabul eder. KULLANICI, eğer böyle bir eşya taşıyacaksa bu eşyanın vücuduna tam ve bitişik bir şekilde konumlandırması gerektiğinin ve sürüşünü engellemediğinin farkında olmak zorundadır. KULLANICI, işbu eşyanın Taşıt’ı kullanması sırasında, sürüş için gerekli yeterliliklerini engellemeyecek şekilde taşınması gerektiğini bilir ve kabul eder. 4.12.2 Taşıt’ın gidonuna ağır çantalar ya da bunun gibi ağır eşyalar yerleştirmesi yasaktır. 4.12.3 Taşıt’ın yük taşımacılığı, herhangi bir vasıtayı çekme ve itme işleme gibi ağır işlerde kullanılması yasaktır. 4.12.4 Taşıt hız denemesi, motor sporları ve benzeri etkinliklerde kullanılması yasaktır. 4.12.5 Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binmek yasaktır. 4.12.6 Taşıt’ın hususi araçlarla taşınması yasaktır. 4.12.7 KULLANICI, Taşıt’ı kullanırken cep telefonu, tablet, taşınabilir müzik oynatıcısı ya da dikkatini dağıtabilecek herhangi bir cihazın ya da şeyin kullanılması yasaktır. 4.12.8 KULLANICI; alkol, ilaç, uyuşturucu veya güvenli sürüş yeterliliklerini engelleyebilecek ya da sekteye uğratabilecek ve bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir madde etkisi altındayken Taşıt kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde ortaya çıkacak ya da çıkmış en geniş anlamıyla tüm zararlardan KULLANICI sorumlu olacaktır. 4.12.9 KULLANICI Taşıt’ta herhangi bir ikinci kişi veya çocuk taşımayacaktır veya iki ya da daha fazla kişi ile sürüş gerçekleştirmeyecektir. 4.12.10 Taşıt, yolculuk bitiminde mutlaka kilitlenmelidir. KULLANICI tarafından Taşıt’ın kilitlenmediği durumlarda, yolculuk devam edecek olup yolculuk ücreti KULLANICI’dan tahsil edilmeye devam edecektir. Taşıt’ın kilitlenmemesi nedeniyle oluşabilecek kamu düzenini bozucu durumlar ile BİNBİN’nin uğrayabileceği zararlardan KULLANICI tek başına sorumludur. 4.12.11 KULLANICI’nın Taşıt’ı kilit mekanizmasındaki bir sorun nedeniyle kilitleyememesi halinde derhal ve doğrudan BİNBİN ile iletişime geçmesi gerekmektedir. KULLANICI bu sürede Taşıt’ı korumakla yükümlüdür. 4.12.12 KULLANICI, yalnızca ve sadece BİNBİN tarafından sağlanan kilitleme mekanizmalarını kullanacak, bunun dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle Taşıt’ı kilitlemeyecektir. KULLANICI’nın güvenliğe ilişkin acil bir durumu olmaksızın Taşıt’ı belirtilen yöntem dışında herhangi bir şekilde ya da farklı bir kilitle kilitlemesi Taşıt’ın kilitlenmeden bırakılmış olmasıyla aynı nitelikte olup KULLANICI bu ihlalinden kaynaklanan tüm zararlardan sorumludur. 4.12.13 KULLANICI, yolculuk tamamlandığında BİNBİN Taşıt’ını yürürlükteki trafik kurallarına, kampüste kullanım halinde kampüs kurallarına uygun şekilde kamusal görünür bir alana park etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.12.14 Taşıt, Madde 4.10’da belirtilen yerlere mutlaka denge ayaklığı açılmış şekilde park edilmelidir. Taşıt onaylanmamış bir özel mülke, kilitli bir alana veya bunlar dışındaki herhangi bir özel alana park edilemez. Ayrıca Taşıt, devrilme tehlikesi barındıran yoğun trafikli bir bölgeye de park edilmemelidir. Taşıt, umuma kapalı bir bölgeye park edilemez. Taşıt, mutlaka umuma açık bir yerde görülebilecek bir şekilde park edilmelidir. KULLANICI tüm bu durumları ve kısıtlamaları bildiğini, bunların farkında olduğunu ve gerekli şekilde hareket edeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.12.15 Taşıt’ı belirlenen kurallara aykırı olarak onaylanmamış bir özel mülkiyet alanına, kamusal olmayan herhangi bir alana veya bunlar dışında diğer KULLANICILAR’ın erişimini engelleyecek herhangi bir alana park etmesi halinde doğacak tüm zararlardan KULLANICI sorumlu olur. Aksi takdirde BİNBİN’nin her türlü zararına ek olarak kullanıcı Taşıt’ın kiralanamadığı her 24 saat için 200 TL cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI Taşıt’ı geçerli bir alana geri götüremeyecek durumda ise ve Taşıt’ın BİNBİN personeli tarafından alınmasını talep etmesi halinde, personelin kendi takdirine bağlı olarak KULLANICI’ya maksimum 3.000 TL’ye kadar ücret tahakkuk ettirilir. KULLANICI; eğer herhangi bir Taşıt’ı Hesabı aracılığıyla BİNBİN’den habersiz kullanılırsa araç kurtarılıp deaktive edilene kadar tüm seyahat ücretlerinden, Taşıt’ın kurtarılması için bir servis ücretinden (güncel olarak 500 TL) ve diğer masraflardan sorumludur. İşbu maddede gösterilen ücretler KULLANICI’nın kredi kartı bilgileri kullanılarak tahsil edilebileceği gibi, talep ve dava edilebilir. Bununla birlikte, KULLANICI’nın Taşıt’ın trafik kurallarına aykırı park edilmesi gibi mevzuata aykırı davranışı nedeniyle doğacak cezai ve idari yaptırımlardan KULLANICI tek başına sorumlu olur. İşbu maddede belirtilen ücretlerde BİNBİN’nin takdirine bağlı olarak zaman zaman değişiklikler yapılabilir. 4.12.16 KULLANICI, Taşıt’ı yarış, dağ sürüşü, akrobasi veya bunun gibi özel sürüşler ya da diğer uygun olmayan sürüşler için kullanmamayı kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ı toprak yol, su kaplı alanlar (normal sürüşü engelleyecek şekilde) veya yasaklanmış, yasadışı, başkalarını rahatsız edici herhangi bir bölge içinde kullanmayacağını kabul eder. KULLANICI , Taşıt’ı bir ödül ya da kiralama amacını, herhangi bir yasa, kural ya da düzenlemeyi ihlal amaçlı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.12.17 Taşıt’ın toplam taşıma kapasitesi azami 100 kg’dır. KULLANICI, Taşıt’ı kullandığı sırada kendi ağırlığı da dahil olmak üzere toplam 100 kg taşıyabilir. KULLANICI bu kurala aykırı davranışı neticesinde meydana gelen her türlü zarardan tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. 4.12.18 Yetkilendirilmemiş erişim sağlamak ya da Hizmetler’i işbu Sözleşme’de belirtilen durumların dışında kullanmak amacıyla Taşıtlar üzerinde KULLANICI tarafından, BİNBİN’nin onayı olmaksızın değişiklikler yapılamaz. 4.13 KULLANICI; HİZMETLER’İN KULLANIMI SIRASINDA GERÇEKLEŞEBİLECEĞİNİN BİLİNEBİLİR VEYA BİLİNEMEYECEK, ÖNGÖRÜLEBİLİR YA DA ÖNGÖRÜLEMEYECEK, KULLANICI’NIN KUSURUNUN OLMASI YA DA OLMAMASI FARK ETMEKSİZİN TÜM HATALI VE/VEYA KURALLARA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA VEYA MEVZUATA AYKIRI KULLANIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK; SONUÇLARI, YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLABİLECEK KAZALARI, İLERİ SÜRÜLEBİLECEK İDDİALARI, TALEPLERİ, ZARARLARI, KAYIPLARI, BUNLARA İLİŞKİN HER TÜRLÜ HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUĞU, MASRAF VE YARGILAMA GİDERLERİNİ, AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ VE DİĞER SAİR MASRAFLARI KABUL ETMİŞTİR. 4.14 BİNBİN-Elektrikli Scooter, çalışabilmesi için pilinin dönemsel olarak şarj edilmesi gereken bir elektrikli taşıttır. KULLANICI, Taşıt’ın bir elektrikli taşıt olduğunu ve bununla ilgili tüm sınırlama ve gerekliliklerin ışığında Taşıt’ı güvenli ve ihtiyatlı bir şekilde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. KULLANICI aşağıdakilerden her birini anlar ve kabul eder: 4.14.1 Taşıt’ın şarj miktarı kullanıma bağlı olarak düşecektir (hem yola hem zamana bağlı olarak) ve Taşıt’ın şarj gücü azaldıkça, Taşıt’ın hız ve diğer opsiyonel özellikleri de azalabilir (ya da bütünüyle sona erebilir). 4.14.2 KULLANICI’nın kiraladığı Taşıt’ın şarj gücü seviyesi, Taşıt’ın kiralama ya da çalıştırma işlemini başlatması sırasında BİNBİN tarafından garanti edilmez ve Taşıt’ın şarj gücü seviyesi her kiralama sırasında değişebilir. 4.14.3 Taşıt kullanımı sırasında şarj gücü kaybı oranı BİNBİN tarafından garanti edilmez ve Taşıt’ın şarj gücü kaybı oranı; yol koşulları, hava durumu ve diğer faktörlere ve/veya şeylere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 4.14.4 Taşıt’taki şarj gücü seviyesini kontrol etmek ve Taşıt’ı çalıştırmadan önce şarj gücü seviyesinin yeterli olduğundan emin olmak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 4.14.5 KULLANICI’nın Taşıt’ı şarj etme gücünü kaybetmeden önce kullanabileceği mesafe ve/veya zaman hiçbir zaman BİNBİN tarafından garanti edilemez. 4.14.6 Taşıt, KULLANICI’nın istediği yere ulaşmadan öncesi de dâhil olmak üzere kiralama sırasında herhangi bir zamanda çalışmasını durdurabilir. BİNBİN’in herhangi bir sorumluluğu yoktur. 4.15 Taşıt’ın kiralama sırasında şarjı biterse, KULLANICI sürüşü işbu Sözleşme’nin tüm şartlarına göre sonuçlandırabilir. Sonuç anına göre Kurallar’a uygun olarak BİNBİN tarafından ücretlendirme yapılır. Bunun dışında KULLANICI; bireysel inisiyatifine bağlı olarak, üretici onaylı bir şarj cihazını bu amaç için yasal olarak kullanılabilecek bir çıkışa bağlayarak şarj edebilir. KULLANICI, Taşıt’ı şarj ettiği bölgeye ilişkin yasal düzenlemeleri kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ın şarj edilmesinden kaynaklanan her türlü maliyetten, ödemeden, harcamadan, cezadan ve yaptırımdan ve benzeri diğer şeylerden sorumludur ve BİNBİN bunları daha sonra KULLANICI’ya iade etmez. 4.16 KULLANICI; Taşıt’ın şarj edilmesinden kaynaklanabilecek her türlü kötü kullanım, meydana gelebilecek hasar ve kayıplar, yaralanma ve/veya ölüm, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ve masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ı şarj etmeyi kabul ederek meydana gelebilecek tüm riskleri ve tehlikeyi kabul etmiş sayılır ve KULLANICI Taşıt’ın şarj edilmesiyle ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak meydana gelebilecek kusuru olsun ya da olmasın herhangi bir yaralanma, ölüm, hasar ya da Taşıt’ın kendisine de dâhil olmak üzere, KULLANICI tarafından herhangi bir kişinin özel mülküne veya kamu malına verilmiş zarar ve bunlarla sınırlı olmaksızın ortaya çıkabilecek tüm durumlardan BİNBİN’in sorumlu olmadığını kabul eder. 4.17 KULLANICI; herhangi bir kazayı, çarpışmayı, hasarı, bireysel yaralanmayı, ölümü, çalınan ya da kaybolan Taşıt’ı derhal ve süratle BİNBİN’e ve yetkili mercilere bildirmekle yükümlüdür. KULLANICI, çalınan Taşıt ile ilgili meydana gelen kullanım hatası, hasar ve kayıplar, yaralanma ve/veya ölüm, iddia ve talepler, maliyet ve harcamalar, cezalar, avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü hukuki ve cezai sorumluluğun ve diğer masrafların kendisine ait olduğunu kabul eder. 4.18 KULLANICI, diğer KULLANICILAR’ın hizmetten yararlanabilmesi için Taşıt’ı zamanında, teslim aldığı gibi, eksiksiz ve çalışır vaziyette teslim edeceğini kabul ve taahhüt eder.

5. ÜCRETLER VE ÖDEME

5.1 Ücretler ve ücret tarifesi; kullanım esnasında KULLANICI’nın bulunduğu konum itibariyle ve KULLANICILAR tarafından Taşıtlar’a talebin fazla olduğu hallerde değişiklik gösterecek nitelikte olup; bu şekilde belirlenmiş olan ücret Taşıt kullanılmaya başlamadan önce mobil uygulama içerisinde KULLANICI’nın bilgisine sunulur. Ücretlendirme işlemi, KULLANICI’nın mobil uygulama üzerindeki barkodu (QR kodu) sisteme okuttuğunda başlar ve yolculuk tamamlanıp mobil uygulamaya fotoğraf yüklemesi yapılana dek devam eder. KULLANICI’nın fotoğrafı yüklemeden yolculuğunu sonlandırdığı hallerde de kullanım bedeli ücretlendirilmeye devam eder. 5.2 KULLANICI Taşıt’ı her bir sürüş başına ücretle ya da mobil uygulamada açıklanan fiyatlar dâhilinde kullanabilir. Her durumda, ücretler ve diğer harcamalar BİNBİN tarafından tahsil edilebilecek olup ücretler ve harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer yerel ücretlendirmelere tabi olacaktır. BİNBİN, ücretleri KULLANICI’dan (kredi kartı, ön ödemeli kart veya herhangi kabul edilen başka bir ödeme yöntemiyle) işbu Sözleşme’de tanımlandığı üzere tahsil eder. KULLANICI sürüşlere ve rezervasyonlara ilişkin ücretleri, KULLANICI tarafından işbu Sözleşme’nin ve/veya yasaların ihlal edilmesinden kaynaklanan zarar, tamirat bedeli, operasyon giderleri ve işbu Sözleşme’nin 19. Maddesi’nde düzenlenen “Cezalar” başlıklı maddesinde düzenlenen cezai şart bedellerinin, mobil uygulamaya eklemiş olduğu herhangi bir ödeme yöntemi ile BİNBİN tarafından ilgili aykırılığın tespiti halinde, BİNBİN tarafından önceden bilgilendirme yapılmasına gerek olmaksızın direkt olarak tahsil edilebileceğine onay vermektedir. 5.3 BİNBİN, kendi takdirine bağlı olarak, indirim, hizmetlerle alakalı diğer özellikler veya ayrıcalıkların yerine geçebilecek ve BİNBİN’in her biri için ayrı ayrı belirleyeceği ek hükümlere tabi olan promosyon kodları (“Promosyon Kodları”) oluşturulabilir. Promosyon Kodları tek seferlik tekliflerdir ve yalnızca Mobil Uygulama üzerinden kullanılabilir. Promosyon Kodları; (i) planlanan amaçlarla tüm mevzuata uygun kullanılmalıdır, (ii) BİNBİN tarafından açıkça belirtilmedikçe kopyalanamaz, satılamaz, herhangi bir şekilde devredilemez, kamuya açık hale getirilemez, (iii) BİNBİN tarafından BİNBİN’in herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle geçersiz kılınabilir, (iv) BİNBİN’in her bir Promosyon Kodu için öne sürdüğü belirli şartlara uygun olarak kullanılabilir, (v) nakit yerine geçmez, (vi) kullanımınızdan önce süresi dolabilir, (vii) nakit karşılığına çevrilemez. BİNBİN, Promosyon Kodlarını güncelleme ya da iptal etme hakkını saklı tutar. Promosyon Kodları, yalnızca bir KULLANICI ve Hesap ile sınırlıdır ve başka tekliflerle birleştirilemez. 5.4. Bir yolculuk için azami kiralama süresi 24 saattir. KULLANICI, 24 saatlik kiralama süreci içinde mobil uygulama üzerinden Taşıt’ı kilitleyeceğini ve Taşıt’ın fotoğrafını çekerek sisteme yükleyerek yolculuğunu sonlandıracağını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI , Taşıt’ı daha sonra tekrar kiralayabilir. KULLANICI, Taşıt’ın kilitlenmesi sürecinde oluşabilecek zaman kaynaklı gecikmelerin bilincinde olmaktan tek başına sorumludur. Taşıt iade edilirken birikmiş kiralama ücretleri BİNBİN tarafından KULLANICI’dan tahsil edilecektir. 48 saat içinde iade edilmeyen (kilitlenmiş ve sürüş tamamlanmış şekilde) Taşıtlar, kayıp ya da çalıntı olarak değerlendirilecek ve KULLANICI’dan 9.000 TL tahsil edilip, durum ilgili mercilere bildirilecektir. BİNBİN, ayrıca 24 saati geçen ve çalıntı ya da kayıp olarak sınıflandırılmamış kiralamalarda servis ücreti olarak 200 TL tahsil edebilir. 5.5. Hizmetler’i kullanmak için kaydolan KULLANICI, mutlaka son kullanım tarihiyle birlikte geçerli bir kredi kartı ya da ön ödemeli kart bilgisi veya BİNBİN tarafından onaylanmış başka bir ödeme aracı (“Ödeme Aracı”) ile sunmalıdır. KULLANICI, BİNBİN’e bildirdiği Ödeme Aracının BİNBİN tarafından işlenmesini ve söz konusu ödemenin tahsili amacıyla ilgili tedarikçilerle paylaşılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder. KULLANICI, BİNBİN’e kendisi tarafından oluşturulan tüm ücretler için bildirdiği Ödeme Aracı’ndan tahsilat yetkisi verir. Tüm ücretler ve cezalar BİNBİN tarafından tahsil edilebilecektir. Ücret ve harcamalar yürürlükteki vergilere ve diğer ödeme yükümlülüklerine tabidir. Ödemenin kredi kartlarından veya ön ödemeleri kartlardan herhangi bir sorun veya bu kartlara ilişkin bakiye yetersizliği nedeniyle yapılamaması halinde karta yükleme yapılması ile veya limiti olan başka bir kartın sisteme tanıtılması ile KULLANICI’dan ödeme talep edilecektir. KULLANICI’nın ödeme yapmaktan imtina etmesi halinde BİNBİN tüm yasal yollara başvuru hakkını kullanmayı saklı tutar. 5.6. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’den doğan borçlarını zamanında ifa etmemesi veya bildirmiş olduğu Ödeme Araçları’ndan ödeme alınanaması halinde, geciken her ay için %5 gecikme faizi uygulanır. 5.7. KULLANICI; Ödeme Aracından tahsil edilmiş bir ücrete itiraz edecekse, o ayın bitimine kadarki 10 gün içinde, bu durumu BİNBİN’e yazılı olarak bildirmeli ve sürüş tarihi ile söz konusu sürüşün yaklaşık başlangıç ve bitiş zamanları gibi ilgili tüm bilgileri BİNBİN’e sağlamalıdır. Süresi içinde yapılan itirazlar BİNBİN tarafından Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.’nin ticari defter ve kayıtları, teknik kayıtları, araç takip sistem kayıtları, mobil uygulama sistem kayıtları, kullanım alanı kamera kayıtları dikkate alınarak incelenir. KULLANICI’nın itirazının haklı olması halinde, haklılığın tespitinden itibaren yedi (7) gün içinde, hatalı tahsil edilen hizmet bedeli KULLANICI hesabına iade edilir. KULLANICI, geç iade nedeniyle, BİNBİN’den herhangi bir tazminat, faiz ve sair taleplerde bulunamayacağını bildiğini ve bu durumu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder. 5.8. KULLANICI, Ödeme Aracı’yla ilgili tüm değişiklikleri ve muhtemel kart hırsızlıklarını BİNBİN’e derhal ve yazılı olarak bildirmeyi kabul ve taahhüt eder. KULLANICI’nın akıllı cep telefonunu çaldırması veya kaybetmesi halinde BİNBİN’e derhal ve yazılı bildirimde bulunarak sistemdeki Hesabın kaldırılması talebi oluşturulmalıdır. BİNBİN, KULLANICI’nın geç bildiriminden doğacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, kart hırsızlıklarından veya bunlara bağlı olarak üçüncü kişiler tarafından uygulamanın kullanılmasından sorumlu değildir.

6. MÜLKİYET

6.1 KULLANICI, Taşıt’ın ve burada belirtilen herhangi bir BİNBİN ekipmanının, her zaman, Bin Ulaşım Ve Akıllı Şehir Teknolojileri Anonim Şirketi’nin özel mülkiyetinde olduğunu kabul eder. Taşıtlar, KULLANICI’nın veya üçüncü kişilerin borçları nedeniyle haczedilemez, alıkonulamaz veya üzerlerinde hapis hakkı kullanılamaz. 6.2 KULLANICI, Taşıtlar’da başta araç takip sistemi olmak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan istemler bulunduğunu bildiğini kabul eder. 6.3 KULLANICI; Taşıt’ı, Taşıt’ın herhangi bir parçasını ya da BİNBİN’in herhangi bir ekipmanını sökmemeli, zarar vermemeli, üzerine yazı yazmamalı veya yazıları değiştirmemeli, tamir etmemeli ya da tahrip etmemelidir. Taşıt üzerindeki etiketlerin üzeri çizilmemeli, soyulmamalı, değiştirilmemeli ya da sökülmemelidir. Hizmetler’i kullanımınız size BİNBİN’in ticari unvanını, markalarını, logolarını, ürün ve hizmet adlarını BİNBİN’in önceden yazılı izni olmaksızın reklam, tanıtım veya referans amaçlı olarak kullanma hakkı tanımaz. KULLANICI, bu kurallara aykırı hareketi sonucu doğacak tüm zararlardan tek başına sorumlu olur ve KULLANICI ile BİNBİN arasındaki işbu Sözleşme BİNBİN tarafından tek taraflı olarak feshedilir. İşbu Sözleşme’nin feshi BİNBİN’in zararın tazmini hakkından vazgeçtiği şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca, KULLANICI’nın bir daha BİNBİN mobil uygulaması kullanıcısı olması mümkün değildir. Bununla birlikte, KULLANICI, Taşıt’ın kullanımından kaynaklanan olağan aşınma ve yıpranmalardan sorumlu değildir. 6.4 Aşağıdakiler kesinlikle yasaktır: (i) Hizmetler’in herhangi bir bölümünden telif hakkını, ticari markayı veya diğer müseccel bildirileri kaldırma, yok etme ve buna benzer şeyler; (ii) BİNBİN tarafından açıkça belirtilmediği müddetçe Hizmetler’e bağlı yeniden üretim, değiştirme veya türev ürün hazırlama, dağıtma, lisans verme, kiralama, satma, yeniden satma, devretme, kamuya açma, kamuya sağlama, iblağ etme, yayınlama veya diğer şekillerde Hizmetler’i kötüye kullanma ve buna benzer şeyler; (iii) Yürürlükteki mevzuatın izin verdiği ölçü dışında Hizmetler’i kaynak koda dönüştürme, ters mühendislik yapma veya parçalara ayırma ve buna benzer şeyler; (iv) Hizmetler’in herhangi bir parçasını eşleştirme, ikizleme veya çerçeveleme ve buna benzer şeyler; (v) Kazma, endeksleme, araştırma veya diğer bir şekilde veri madenciliği işlemi amacıyla veya Hizmetler’in çalışmasına ya da işlevine aşırı derecede yükleme yapan veya engelleyen herhangi bir program veya kod başlatma ya da kullanma ve buna benzer şeyler; (vi) Hizmetler’e, ilgili sistemlere veya ağlara yetkisiz erişim sağlama veya bozma girişimi buna benzer şeyler.

7. EK KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Güvenlik Kontrolü 7.1.1 Taşıt’ın her bir kullanımından önce, KULLANICI işbu maddede sayılan temel güvenlik kontrollerini gerçekleştirmekle yükümlüdür: (i) lastiklerin sağlamlığı; (ii) tüm fren ve ışıkların güvenli çalışması; (iii) taşıt kadrosunun kondisyon yeterliliği; (iv) yeterli şarj gücü; ve (v) herhangi bir hasar işareti, olağandışı ve haddinden fazla aşınma, veya diğer açıkça görülebilecek mekanik problem/bakım gereksinimi. 7.1.2 KULLANICI, göze çarpan herhangi bir durum bulunması halinde Taşıt’ı kullanmayacağını ve bu durumu derhal BİNBİN müşteri hizmetlerine ileteceğini kabul eder. 7.1.3 KULLANICI kullanıma uygun olmayan bir Taşıt’ı kullanmaya başlar ise, 5 dakika içerisinde ücretsiz olarak iade etme hakkına sahiptir. Bu durumda başka bir Taşıt’ı sistemden ücretsiz olarak kiralayabilir. KULLANICI’ya yakın bir konumda veya kullanıma uygun başka bir Taşıt’ın bulunmaması halinde KULLANICI’dan ücret tahsili yapılamaz. Ancak, Taşıt’ın arızalı olmasına rağmen kullanılması ve/veya durumun bildirilmemesi halinde KULLANICI daha sonra ücret iadesi talebinde bulunamaz. Ayrıca, hasarlı Taşıt’ı teslim alan KULLANICI bu durumu derhal BİNBİN’e yazılı olarak bildirmez ve bu yolculuk sırasında bir kaza meydana gelirse doğacak her türlü zararlardan KULLANICI tek başına sorumlu olur. 7.2 Kayıp ya da Çalıntı Bir Taşıt (i) 24 ardışık saat içinde geri getirilmezse, (ii) GPS ünitesi devre dışı bırakılırsa, (iii) yolculuğun bitmesinin ardından 10 dakikadan fazla izinsiz bir özel mülke, kilitli bir alana veya herhangi umuma kapalı bir alana park edilirse, (iv) herhangi bir yolculuk içinde bulunmadığı halde yetkilendirilmemiş bir üçüncü taraf ya da herhangi başka bir KULLANICI tarafından (8.000 metre) hareket ettirilirse veya (v) BİNBİN’in Taşıt’ı çalıntı olarak değerlendirebileceği durumlar meydana gelirse, Taşıt kayıp ya da çalıntı olarak kabul edilir. Makul gerekçeler ileri sürülmedikçe KULLANICI ve BİNBİN; kayıp veya çalınmış Taşıtlar’ın sorumluluğu o Taşıt ile yoluculuğu tamamlamış son K KULLANICI’ya ait olduğunu kabul eder. Eğer BİNBİN bir Taşıt’ın çalınmış ya da kayıp olduğunu varsayarsa, iade ve diğer uygun tazminat ve tazminatların alınması ve ilgili mercilere bildirim de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, (Taşıt’ın son kullanıcısının bilgisi dâhilinde veya aksi belirtilmediği takdirde) her türlü aksiyonu alabilir. KULLANICI, Taşıt’ın kaybolduğunu ya da çalındığını BİNBİN’e olabilecek en hızlı şekilde ve derhal bildireceğini kabul eder. Taraflar, BİNBİN’in veri tabanındaki bilgilerin, muhtemel bir uyuşmazlıkta bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve yine HMK 193. Maddesi gereğince kesin delil olacağını kabul ve taahhüt ederler. 7.3 Sürüş Güvenliği 7.3.1. İlgili mevzuat uyarınca, Taşıt’ın hususiyetini göz önünde bulundurarak, koruma başlığı (kask), gözü dış tesirlere karşı koruyacak veya görüşe engel olmayacak koruma gözlüğü, gece sürüşleri içim reflektif işaretli giyecekler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenli bir sürüş için gerekli ekipmanları kullanmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 7.3.2. BİNBİN, tüm KULLANICILAR’ın vücut ölçülerine uygun, tam oturan ve üreticinin önerilerine göre bağlanmış; Snell, CPSC, ANSI veya ASTM onaylı bir koruma başlığı kullanmalarını tavsiye eder. 7.3.3. BİNBİN, kaskın güvenliği ve kalitesiyle ilgili bir garanti vermez, KULLANICI; olay sırasında kask giysin giymesin, Hizmetler’i kullanırken meydana gelen bir yaralanmada veya ölümde herhangi bir üçüncü kişinin sorumlu olmadığını kabul eder. KULLANICI, koruma başlığı ya da koruyucu ekipman giymemenin tüm riskini üstlenir. KULLANICI bu Sözleşme’de açıkça belirtilmeyen ek güvenlik önlemlerine ya da uyarılarına ihtiyaç duyabilir ve bunları yerine getirmekle yükümlüdür. 7.4 Taşıt Rotası: KULLANICI, BİNBİN’in Taşıt’ı kullanmak için bir rota ya da alan sunmadığını kabul eder ve BİNBİN hiçbir zaman yolculuğun yapıldığı bölgenin güvenliğini garanti etmez. Kullanıcı; yolların, kaldırımların, araç şeritleri ve araç rotalarının hava, trafik veya diğer risklerin yolculuk için tehlikeli olabileceğinin farkındadır. 7.5 Hizmet ile İlgili Sınırlamalar: KULLANICI, BİNBİN’in herhangi bir taşıyıcı olmadığını kabul eder. Toplu taşıma araçları, taksiler ve yürüyüş yolları dâhil olmak üzere, alternatif özel ve kamu ulaşım seçenekleri halka ve KULLANICI’nın kendisine sunulmuştur. BİNBİN, Taşıtlar’ı yalnızca bir alternatif olarak sunar ve bu hizmetin, yalnızca Taşıt’ı kendi başına kullanabilecek ve işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını ve koşullarını kabul etmiş kişiler tarafından kullanılması amaçlanmıştır. 7.6 Hizmetin Kullanıma İlişkin Sınırlamalar: BİNBİN, Hizmetler’in yılın 365 günü uygun olması için gereken tüm çabayı gösterir, ama mücbir sebepler, öngörülemeyen olaylar ya da diğer durumların engel olması halinde BİNBİN işbu Hizmetler’in her zaman uygun olmasını garanti etmez. Hizmetler’e ulaşmak aynı zamanda Taşıtlar’ın uygun olmasına da bağlıdır. BİNBİN, Hizmetler’in ve Taşıtlar’ın her an uygun olmasının garantisini vermez. KULLANICI, BİNBİN’in Taşıt’ı herhangi bir zamanda geri çağırabileceğini kabul eder.

8. KISITLAMALAR

Herhangi bir zamanda ve KULLANICI’nın rızası dışında, BİNBİN, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir sebep göstermeksizin, KULLANICI’nın Hizmetler’i kullanımını kısıtlayabilir veya tamamen engelleyebilir. Bunun yanı sıra, KULLANICI, Hizmetler’i istediği an kullanmayı bırakabilir, bununla birlikte; (i) BİNBİN tarafından herhangi bir geri ödeme yapılmadıkça, (ii) Sözleşme şartları işbu Sözleşme’ye uygun olarak devam eder ve (iii) KULLANICI üzerinde işbu Sözleşme’de belirtilen ek ücretlendirmelere devam edilir. Bu Sözleşme, burada öngörüldüğü şekilde KULLANICI’nın herhangi Hizmet’i kullanmasını sınırlasa bile, içerdiği koşullar ve şartlar uyarınca, geçerli ve yürürlükte olacaktır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

9.1 BİNBİN, KULLANICILAR’ın Gizli Bilgileri’ni, kendi gizliliğini korumak ve muhafaza etmek için aldığı önlemleri alarak, makul seviyeden az titizlik göstermeyerek koruyacağını ve bilgileri bilmeye mutlaka ihtiyacı olan yetkili çalışanlar (kendi çalışanları da dâhil olmak üzere) ile sınırlı tutacağını kabul eder. 9.2 BİNBİN, KULLANICILAR’ın Gizli Bilgileri’ni KULLANICI’nın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü şahısla paylaşmayacağını kabul eder. BİNBİN, aşağıda sayılan hallerde ise işbu kişisel verilerin korunması hükümleri dışına çıkarak KULLANICILAR’a ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, • BİNBİN’in, KULLANICILAR’ı ile arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda KULLANICILAR’la ilgili bilgi talep edilmesi halleri, • KULLANICILAR’ın haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller. 9.3 BİNBİN, KULLANICILAR’ın Gizli Bilgileri’ni 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’da (“KVKK”) öngörülen veri işlemeye ilişkin ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, KVKK uyarınca çalışanlarını bu konuda bilgilendireceğini kabul eder. 9.4 KULLANICILAR’ın Gizli Bilgileri’nin, üçüncü şahıs ve/veya şahıslar tarafından hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesinden ve/veya kullanılmasından BİNBİN, her ne surette olursa olsun, sorumlu tutulamaz. BİNBİN’in yükümlülüğü, bahsi geçen bilgilerin korunması açısından gerekli önlemleri almak ve azami gayreti göstermekle sınırlı olup; kendi rıza ve/veya iradesi dışında bahsi geçen bilgilerin 3. Şahıs ve/veya şahısların eline geçmesi ve/veya kullanılması sonucu ortaya çıkacak her nevi mali, hukuki ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir. 9.5 BİNBİN Gizlilik Politikası, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasıdır. İlgili koşullara bağlı olarak, KULLANICI’nın üyelik bilgileri, sosyal medya hesaplarından erişim izni verilen veriler, lokasyonu, e-postası, çağrı merkezi ile yapılan görüşmeler, yardım masası ile yapılan yazışmalar, zaman zaman yapılacak anket sonuçları da dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, KULLANICI; kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin izinleri vermekte, BİNBİN taleplerde bulunabilmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi KULLANICI ile BİNBİN arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. 9.6 İşbu Sözleşme ile, bilerek, isteyerek ve gayrikabili rücu olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz: Hizmetler’i kullanımınızla ilgili videolardaki, fotoğraflardaki ya da herhangi bir kayıttaki görüntünüzü ve sesinizi; BİNBİN tarafından işletilen internet sitesi, mobil uygulama veya sosyal medya hesaplarında ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü mecrada tüm format ve düzenler dahil olmak üzere; planlı ya da plansız şekilde; tüm dünya ile paylaşılmak amaçlı yayınlanıp, bu suretle promosyon, tanıtım ve reklam amacıyla kullanılarak umuma iletimine izin verdiğinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca eser olarak kabul edilecek bu çekimlerden elde edilen kayıtların kullanımı sebebiyle BİNBİN ve/veya iştiraklerinden, fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarının alınması sebebiyle herhangi bir hak veya ücret veya telif ücreti talep etmeyeceğinizi, BİNBİN’in bu fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınız üzerinde yer, süre ve muhteva bakımından sınırsız tasarruf hakkının olduğunu, BİNBİN ve/veya iştiraklerinin fotoğraf, ses ve görüntü kayıtlarınızı diledikleri zaman diledikleri mecrada montajlı ya da montajsız olarak diledikleri şekilde kullanmalarına rıza gösterdiğinizi, bu nedenle BİNBİN ve/veya iştiraklerinden herhangi bir talepte bulunmayacağınızı, kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

10. FERAGAT VE SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Hizmetler’i kullanımınızdan doğacak tüm riskin, yürürlükteki mevzuatın izin verdiği azami ölçüde size ait olacağını kabul etmektesiniz. BİNBİN MEYDANA GELEBİLECEK HASARLARA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE HİZMETLER’İN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNUN SONUCU OLAN KÂR KAYBI, VERİ KAYBI, KİŞİSEL YARALANMA VE/VEYA ÖLÜM VE MAL HASARI DÂHİL HİÇBİR DOLAYLI, TESADÜFİ, HUSUSİ, EMSAL NİTELİĞİNDE, CEZA GEREKTİREN VE SONUCU OLAN ZARARLARDAN VE HASARLARDAN YÜKÜMLÜ DEĞİLDİR. BİNBİN BU TÜR ZARAR VE HASARLARIN OLMA OLASILIĞINA KARŞI UYARMIŞ OLSA BİLE AŞAĞIDAKİLERDEN KAYNAKLANAN HERHANGİ BİR ZARARDAN VE HASARDAN, YÜKÜMLÜLÜKTEN VEYA KAYIPTAN SORUMLU TUTULAMAZ: (i) KULLANICI’NIN HİZMETLER’İ KULLANMASI, HİZMETLER’LE ALÂKASI YA DA HİZMETLER’E ERİŞİMİ VEYA KULLANIMININ AKSAMASI; (ii) BİNBİN’in MAKUL KONTROLÜNÜN DIŞINDAKİ SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN PERFORMANS GECİKMELERİNDEN YA DA BAŞARISIZLIKLARINDAN, BİNBİN SORUMLU DEĞİLDİR. HİÇBİR ŞEKİLDE BİNBİN’in HİZMETLER’LE İLGİLİ TÜM HASAR, KAYIP VE HUKUKİ SEBEPLER İÇİN SİZE KARŞI OLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 2.500 TL’Yİ (İKİBİNBEŞYÜZ TÜRK LİRASI) GEÇEMEZ. KULLANICI’nın Hizmetler’i, Taşıtlar ve BİNBİN tarafından sağlanan diğer ekipman veya bilgileri kullanmasına izin verilmesi karşılığında, KULLANICI; BİNBİNve/veya iştiraklerini, tüm şirket ortaklarını, yöneticilerini, çalışanlarını, yüklenicilerini, BİNBİN’in sözleşme yapmış olduğu herhangi bir kamu kurumunu, acenteleri, vekilleri, halefleri, görevlileri ve yasaların izin verdiği ölçüde Hizmetler’i sunan operatörleri ve Hizmetler’den herhangi birinin sponsorlarını; bunların yöneticilerini, bağlı kuruluşlarını, çalışanlarını, yüklenicilerini, yetkililerini, hissedarlarını, temsilcilerini, haleflerini ve görevlilerini (toplu olarak, “İlişkili Taraflar”); KULLANICI’nın BİNBİN Hizmetler’ini, Taşıtlar’ı veya ilgili ekipmanları dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, İlişkili Taraflar’ın ağır kusuru ya da kastından kaynaklanan haller hariç, sözde ihmal, sözleşmenin uygulanmaması, ve/veya yürürlükteki mevzuatın ihlali gibi olaylarda oluşacak herhangi “Talep”ten feragat etmeyi, bu taleplerden BİNBİN’i ve İlişkili Taraflar’ı beri kılmayı ve tazmin etmeyi kabul eder. Bu tür feragatlerin genel ve tüm talepler için geçerli olması amaçlanmıştır. “Talepler”, genel olarak, tüm oluşabilecek iddiaları, yaralanmaları, talepleri, yükümlülükleri, tartışmaları, davaya neden olabilecek sebepleri (kanuni, sözleşmeye bağlı, ihmal temelli, veya diğer haksızlık olduğu düşünülen sebepler dahil olmak üzere), davranışları, zorunlulukları, borçları, alacakları, cezaları, ücretlendirmeleri, maddi cezaları, kontratları, sözleri, maliyetleri, harcamaları (avukatlık ücretleri ve yargılama giderleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), hasarları (bireysel kaza, ölümle sonuçlanan olaylar, özel ve kamu malına zarar, KULLANICI’nın ya da üçüncü bir tarafın yaralanması; dolaylı, telafi edici, ceza gerektiren hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın), veya kayıplar (bilinebilecek, bilinemeyecek, olduğu iddia edilen, olduğu kesin olan, sabit, duruma bağlı, ya da beklenmedik olmak üzere) (a) Taşıt kullanımı, park etme, toplama, bakım, bunlara bağlı bilgiler ve işbu Sözleşme gibi KULLANICI’nın yukarıdaki herhangi bir Hizmeti kullanmasından kaynaklanan durumları ifade eder. Mevzuatın izin verdiği ölçüde ve KULLANICI ‘nın Hizmetler’den, Taşıtlar’dan veya ilgili ekipmanlardan herhangi birini kullanmasına bağlı olarak, BİNBİN ve diğer İlişkili Taraflar, satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dahil olmak üzere tüm açık ve zımni garantileri reddeder. Tüm Hizmetler, Taşıtlar, ve ilgili ekipmanlar “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” sağlanmaktadır ve bunlara güvenmek KULLANICI’nın kendi takdirine bağlıdır. KULLANICI, herhangi bir Hizmet’i, Taşıt’ı ve ilgili ekipmanları kullanmanın yaralanma, KULLANICI’nın ölümü, mala zarar verme gibi görünür-görünmez riskler, tehlikeler taşıdığının ve bu risklerin her zaman tahmin edilemeyeceğinin; öngörülemeyeceğinin farkındadır. Riskler ve tehlikeler aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir: Araçlar ve diğer objeler; Yayalar; Trafik akışı; Taşıt ya da Taşıt’a ait parça işlev bozukluğu; Yol durumu ve kalitesi; Hava durumu; Aracın kullanımı ile ilgili yürürlükteki yasalara uyulmaması; İşbu Sözleşme’de belirtilen yasak eylemlerden herhangi birinin meydana gelmesi; İşbu Sözleşme’de belirtilen gerekli güvenlik kontrollerinin yapılmaması; BİNBİN, herhangi bir İlişkili Taraf, KULLANICI veya üçüncü tarafın kusuru. KULLANICI, Taşıt’ın güvenli bir şekilde hareket etmesinden sürekli olarak şahsen ve tamamen tek başına sorumludur. KULLANICI, Taşıt’ın yakın zamanda bakım görmüş olsa bile, bozulabileceğini ve bu bozuklukların kazaya sebebiyet verebileceğini kabul eder. KULLANICI, tüm ilgili risk ve tehlikeleri tam bir sorumlulukla üstlenir. Mevzuatın izin verdiği ölçüde, bu feragat ve tazmin etme anlaşması, BİNBİN, İlişkili Taraflar veya herhangi bir üçüncü kişinin kusuru veya bunlarla ilgili olan tüm Talepleri içerir. KULLANICI; İlişkili Taraflar ya da KULLANICI’nın bilip bilmediği, varlığından haberdar olup olmadığı herhangi bir üçüncü taraf hakkındaki taleplerinden açıkça feragat etmektedir.

11. MÜCBİR SEBEPLER

11.1 Mücbir sebep terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, BİNBİN’in gerekli bilgi güvenliği önlemleri almasına karşın uygulama, web sitesi, sisteme yapılan saldırılar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla BİNBİN’in makul kontrolü haricinde gelişen ve BİNBİN’in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve/veya önleyemeyeceği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 11.2 Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edinimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.

12. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasından doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme'den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın/uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilaflarda BİNBİN’in ticari defter ve kayıtlarının, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bunların kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

14. FERAGAT VE BÖLÜNEBİLİRLİK

Taraflar’dan birinin Sözleşme’de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya sözleşmede yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

15. DEVİR VE TEMLİK

KULLANICI işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlüklerini BİNBİN’nin yazılı onayı olmaksızın kısmen ve/veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.

16. TÜM ANLAŞMA VE SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

İşbu Sözleşme, Taraflar arasında BİNBİN’in sağlayacağı hizmetler ve ifa edeceği işler hakkında varılan mutabakat ve anlaşmanın tamamını kapsar ve Taraflar arasında söz konusu hizmete ilişkin daha önceki tüm anlaşmaların yerine geçer ve onları geçersiz kılar. Herhangi bir zamanda, KULLANICI’nın rızası aranmaksızın, BİNBİN tek taraflı olarak, kendi takdir yetkisiyle, işbu Sözleşme’yi değiştirebilir, düzenleyebilir veya üzerinde iyileştirmeler yapabilir. İşbu Sözleşme üzerinde yapılan herhangi bir düzenleme ve değişiklikten sonra Hizmetler’in kullanılması, bu değişikliklerin ve düzenlemelerin KULLANICI tarafından kabul edildiğini ve bu değişimlerden sorumlu olduğunu gösterir. KULLANICI işbu Sözleşme’yi yapılan değişiklikler ve düzenlemeler hakkında bilgi edinmek amaçlı düzenli olarak okumalıdır. İşbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde, BİNBİN web sitesinde ve mobil uygulamada bir açıklama yayınlayacaktır. Web sitesinde ve mobil uygulamadan belirtilen ücret ve cezalar, işbu Sözleşme’de belirlenen herhangi bir ücret ve cezayı hükümsüz kılar.

17. SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI

İşbu Sözleşme’deki madde başlıkları, Sözleşme’nin yorumunu etkilemez. “Veya” kelimesi kendi anlamından farklı bir anlam ifade etmez. “Dahil” kelimesi “dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın” anlamındadır. Bağlam aksini gerektirmedikçe, tekil sayıdaki veya çoğul sayıdaki kelimelerin her biri tekil sayıyı veya çoğul sayıyı ifade eder. Tüm zamirler eril, dişil ve cinsiyetsiz zamir biçimlerini içerir.

18. FESİH

Taraflar işbu Sözleşme’yi bildirimsiz ve tek taraflı irade açıklamasıyla her zaman feshedebilir. İşbu Sözleşme’nin feshi halinde Tarafların birbirinden olan alacakları bu durumdan etkilenmez. KULLANICI’nın işbu Sözleşme’yi feshetmesi halinde, BİNBİN tarafından sunulan Hizmetler’in kullanımını derhal durdurması gerekmektedir. Ancak KULLANICI; kendisi tarafından işbu Sözleşme’yi sona erdirmeye kadar geçen sürede yapılan kullanımlar karşılığında ücret ve harcamaların BİNBİN tarafından tahsil edileceğini ve yukarıda bahsi geçen diğer zarar ve hasarlardan kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder.

19. İPTAL VE İADE

KULLANICI aracın kullanımı sırasında meydana gelmiş/gelecek/gelmesi muhtemel teknik sorunları (Elektronik-Manuel kilitlerin açılamaması, uygulamada sürüşün başlayıp aracın açılıp kapanması) derhal BİNBİN’e destek@binbinscooters.com adresi üzerinden bildirilmelidir. KULLANICI tarafından gönderilen istek ve sorun bildirimi BİNBİN tarafından 2 iş günü içerisinde; sorunun teknik incelemeyi gerektirmesi halinde ise 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. İşbu bildirimin Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri tarafından denetimi sonucu teknik arızanın aracın kendisinden kaynaklandığının tespit edilmesi halinde bildirimin yapılmasından itibaren en geç 14 gün içerisinde KULLANICI tarafından yapılan ödemenin iptali yahut KULLANICI’ya tamamen/kısmen iadesi için gerekli işlemler yapılır. İade işlemi KULLANICI’nın ödeme anında seçmiş olduğu ödeme yöntemi ve ödeme aracı ile aynı koşullarla sağlanmakta olup ilgili bankanın bankacılık mevzuatı yahut KULLANICI ile arasındaki sözleşmeden kaynaklanan geri ödeme işlem süresine bağlı olarak kredi kartlarında 2-15, debit kartlarda ise 10-24 gün içerisinde gerçekleştirilmektedir.

20. CEZALAR

KULLANICI’nın işbu Sözleşme’de düzenlenmiş ve/veya mobil uygulama üzerinden iletilmiş kural ve yasalara aykırı davranması halinde, BİNBİN, KULLANICI’dan aşağıdaki cezai şart tutarlarını tahsil eder. KULLANICI, bu durumu bildiğini; işbu Sözleşme’nin hükümlerine ve yasal koşullara uygun davranacağını; aksi takdirde aşağıda belirtilen cezai şart tutarlarının BİNBİN tarafından Ödeme Araçları’ndan tahsil edileceğini; tahsil edilememesi halinde bu tutarı BİNBİN’in ilk talebi ile ödeyeceğini; aksi halde BİNBİN tarafından sözleşmeye aykırılıktan doğan zararın tazmini hakkına ek olarak cezai şart tutarının da yasal yollara başvurularak talep ve tahsil edileceğini bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder: (i) KULLANICI kaynaklı olarak meydana gelecek zararlar; 3.000 TL’ye kadar tespit edilecek tamir bedeli (ii) Çalınma; Scooter bedeli olan 9.000 TL (iii) Taşıt’ın kaybedilmesi; Scooter bedeli olan 9.000 TL (iv) Birden fazla kişinin Taşıt’ı kullanması; 200 TL (v) Park kurallarına aykırı park etme; 40 TL (vi) Engelli yollarına veya işaretlerine park etme; 200 TL (vii) BİNBİN’in belirlediği alan dışına bırakılması; 40 TL (viii) Taşıt’ın kamuya açık olmayan veya özel mülke park edilmesi; 40 TL (ix) Taşıt ile toplu taşıma araçlarına binilmesi; 200 TL (x) Taşıt’ın hususi araç ile taşınması; 200 TL (xi) BİNBİN’in hesap sahibi dışında biri tarafından kullanılması ya da KULLANICI Hesabı’na yönelik eksik, yanlış ve gerçek olmayan bilgiler aktarılması; 200 TL (xii) Taşıt’ın zayi olması halinde; Scooter bedeli olan 9.000 TL (xiii) Azami kiralama sürelerinin aşılması; 500 TL’ye kadar İşbu maddede düzenlenen ceza bedellerinin tahsil edilmesi, BİNBİN’in ek operasyon maliyetlerini ve cezayı aşan zararını talep etme hakkını engellemeyecek olup BİNBİN işbu Sözleşme’yi ve/veya yasaları ihlalden kaynaklanabilecek tüm hukuki ve cezai hak ve alacak taleplerini saklı tutmaktadır. Eğer hatalı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız gerekçeli ve açıklayıcı bir metinle destek@binbinscooters.com adresine e-posta gönderiniz.

21. TEBLİGAT ADRESLERİ

BİNBİN, Hizmetler üzerinden genel bir bildirim olarak, e-posta adresinize e-posta göndererek, mobil uygulama üzerinden veya Hesabınızda belirtilen adresinize yazılı olarak göndererek bildirimde bulunabilir. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. BİNBİN’e destek@binbinscooters.com adresine e-posta göndererek ulaşabilir ve bildirimde bulunabilirsiniz.

22. KULLANICI KABUL BEYANI

KULLANICI; işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü, hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını, Sözleşme’nin hukuki ve bağlayıcı etkilerinin tamamen farkında olduğunu beyan, kabul ve taahhüt eder. KULLANICI, Feragat ve Sorumluluğun Sınırlandırılması kapsamında yasal haklarının ve başvuru yollarının sınırladığını kabul eder. KULLANICI, Taşıt’ın kullanımına aşina olduğunu ve Taşıt’ı sürmeye makul derecede yetkin ve fiziksel ve/veya psikolojik olarak uygun olduğunu beyan ve taahhüt eder. KULLANICI; 18 yaşında veya daha büyük olduğunu, kuralların gerektirdiği güvenlik tedbirlerini alacağını, başka bir yolcu ile Taşıt’a binmeyeceğini, tüm trafik kurallarına uyacağını, Taşıt’ı tüm riskleri kabul ederek kullanacağını onaylar ve kabul eder. KULLANICI; işbu Sözleşme’yi onaylamak suretiyle Hizmetler’e erişim ve kullanımı ile işbu Sözleşme’de belirtilen şartları ve koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 23. YÜRÜRLÜK İşbu Sözleşme’nin tüm hüküm ve koşulları, KULLANICI tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle kabul edilmiş olup, KULLANICI’nın kayıt forumunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girecektir. Son revize tarihi 23.06.2021.